Over

 • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar oud

Op onze buitenschoolse opvanglocatie in Roden vangen wij kinderen op van 4 tot 12 jaar van alle basisscholen in Roden en Nieuw-Roden. De kinderen van de bso maken gebruik van hun eigen ruimtes op de beneden en boven verdieping. Beneden vangen wij de jongste schoolgaande kinderen op, de 4-5 jarigen. Voor veel kinderen erg fijn in die spannende periode van voor het eerst naar school gaan, ze kunnen in een voor hen vertrouwde en veilige omgeving wennen aan deze periode. De ruime tuin van de BSO is vanaf de bovenverdieping bereikbaar per glijbaan of trap. Hoe leuk is dat ? Al deze verschillende ruimten zijn natuurlijk hartstikke fijn, na een lange dag op school.

Naar school brengen en weer ophalen doen we met onze BSO bus, elektrische bakfiets – of de kinderen wandelen onder begeleiding naar de Kluts toe. Na schooltijd eten de kinderen gezamenlijk in hun vaste stamgroep onder begeleiding van vaste pedagogisch medewerkers. Daarna worden er verschillende voorstellen aangeboden. We maken muziek, bouwen, koken , sporten en gaan op onderzoek in de buurt.
Tijdens schoolvakanties organiseren wij extra activiteiten en uitstapjes. Zo ontdekken en verwonderen de kinderen in wel 100 talen.’

Wij halen kinderen op van de scholen:

 • OBS de Poolster
 • CBS de Hoeksteen
 • ODBS het Valkhof
 • CBS de Parel
 • OBS de Tandem
 • GBS de Rank
 • OBS de Marke
 • Ssbo ’t Hoge Holt

Zien hoe leuk het bij het de Kluts is? Maak kennis met onze bso.

of e-mail locatiemanager Zwanet.

Openingstijden

Zien BSO de Kluts is 52 weken per jaar geopend. Tijdens schoolweken bieden wij voor en naschoolse opvang tot 18.00 uur. Tijdens vakantieweken en op margedagen is dagopvang mogelijk van 7.30 uur tot 18.00 uur. Verlengde opvang is mogelijk van 7.00 tot 7.30 uur (inclusief ontbijt)en van 18.00 tot 19.00 uur.

Sluitingsdagen:

 • Pasen
 • Pinksteren
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag en dag na Hemelvaart
 • Bevrijdingsdag (1 keer per 5 jaar)
 • Kerstdagen (25 en 26 december)
 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
Roderweg 82-84
9311 PB Nieuw-Roden

Ateliers en inrichting

Om de kinderen in aanraking te laten komen met 100 verschillende talen worden er elke dag verschillende voorstellen aangeboden op de locatie. Rondom ons pand zijn 2 aparte tuinen waar de kinderen dagelijks, bij mooi en slecht weer, op ontdekking kunnen gaan. Bent u nieuwsgierig naar onze locatie aan de Kromme Elleboog ? Neem contact op met onze locatiemanager Siska Kanninga of vraag online een rondleiding aan.

Locatiemanager Zwanet Bus

Locatiemanager Zwanet Bus weet al van jongs af aan dat ze met kinderen wil werken. De turnlessen die ze jarenlang gaf, versterkten dit gevoel. Het werd de kinderopvang waar sport, spel en samenwerking samenkomt. Als locatiemanager voelt ze zich, dankzij alle verantwoordelijkheden, de stuurvrouw die het schip over zee loodst. Maar dat doet ze niet alleen. Samen met collega’s, kinderen en ouders weet ze van kinderopvang Zien in Roden een gemoedelijke en warme plek te maken. Dit kan dankzij de duidelijke en oprechte communicatie. Ze is aanspreekpunt voor collega’s en ouders, maar ook met kinderen maakt ze graag dagelijks een praatje.

“Ik vind het ontzettend belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met collega’s, kinderen en ouders. Dat is voor mij de basis van een goede samenwerking.” Deze vertrouwensband creëert ze door mensen een luisterend oor te bieden; iedereen kan bij Zwanet terecht. “En waardering uitspreken, dat vind ik misschien nog wel het allerbelangrijst. ‘Ik ben blij dat je er bent’ of ‘wat doe je het goed.’ Het is zo’n kleine moeite en complimentjes doen iedereen goed.” Bovendien wil Zwanet dat de stem van iedereen gehoord wordt, “en pas als iedereen zich op zijn gemak voelt, ben ik tevreden.”

Oudercommissie

Elke kinderopvanglocatie van Zien heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Naast de signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken bij Zien heeft de oudercommissie ook een verzwaard adviesrecht. Dit verzwaard adviesrecht heeft o.a. betrekking op prijsstijgingen, beleid ten aanzien van groepsgrootte, kind-leider ratio, voeding, veiligheid, hygiëne en het pedagogisch werkplan.

Lijkt het je leuk om mee te praten met onze oudercommissie of wil je lid worden van de oudercommissie? Stuur een mail naar: oudersdekluts@gmail.com

Hoe zien ouders ons

Uurtarieven

Opvang na school, tijdens schoolvakanties en op margedagen:

Regulier BSO 52 weken (44 schoolweken en 8 vakantieweken): € 8,27 per uur
Regulier BSO 40 weken (40 schoolweken): € 9,10 per uur

Voorschoolse opvang en verlengde opvang € 9,57 per uur

Of richt je blik op

andere opvanglocaties van Zien

Zien BSO De Torteltuin, Heerenveen

Meer zien

Zien BSO De Torteltuin, Mildam

Meer zien

Zien Kinderdagverblijf de Torteltuin, Heerenveen

Meer zien

Zien Kinderdagverblijf de Kluts, Roden

Meer zien

Zien Kinderdagverblijf Slochterborgje, Slochteren

Meer zien

Zien BSO Slochterborgje, Slochteren

Meer zien

Zien Kinderdagverblijf Hortuslaan, Haren

Meer zien

Zien BSO Kromme Elleboog, Haren

Meer zien

Zien Sport en Spel BSO TSH, Haren

Meer zien

Zien Groene BSO Scharlakenlaan, Haren

Meer zien