Meer van ons

Zien?

Benieuwd naar de gezichten en drijvende kracht achter Zien? We vertellen je graag nog meer van ons verhaal.

Zien in de praktijk

Bekijken, begrijpen, observeren: Zien betekent letterlijk ‘oog hebben voor elkaar’.

Bij Kinderopvang Zien hebben we aandacht voor ieder kind, maar ook voor iedere ouder en iedere medewerker. We gaan ervan uit dat ieder mens met 100 talen geboren wordt, die het allemaal waard zijn om te ontdekken. Om die ontdekkingstocht te faciliteren, creëren we een inspirerende en veilige omgeving waarin kinderen én medewerkers zichzelf kunnen zijn. Een omgeving waarin iedereen de ruimte en middelen krijgt om zich te ontwikkelen en talenten optimaal te benutten. Maar ook een omgeving waarin je fouten mag maken. Want juist door vallen en opstaan, kom je verder.

Leren vanuit verwondering

Vanuit verwondering kunnen kinderen enorm veel leren. De locaties van Zien hebben daarom verschillende ateliers, zoals een kunst- en een licht-atelier, waar kinderen zich volop kunnen verwonderen over hun omgeving. Bovendien observeren onze pedagogisch begeleiders de kinderen continu, om te kijken waar zij zich in interesseren en waar ze vol verbazing naar kijken. Klimt een kind constant op tafels en stoelen? Dan bieden wij materiaal aan waarmee het kind op een veilige manier kan klauteren. Kijkt één van de kinderen iedere dag vol verwondering naar de lucht? Dan organiseren we een project rondom de wolken en de zon. We zien wat kinderen allemaal wél kunnen en stimuleren hen om zelf verder te ontdekken.

Een veilige omgeving

Vertrouwen is de basis van een veilige omgeving, waarin kinderen én medewerkers zich volop kunnen ontwikkelen. Dat vertrouwen creëren we, onder andere, door vaste gezichten op de groep en door de omgeving van de kinderen zoveel mogelijk gelijk te houden. Ook voor de medewerkers is er een vast aanspreekpunt bij wie ze altijd terecht kunnen voor ondersteuning en bij vragen. Door actief aan de slag te gaan met vragen en opmerkingen, vergroten we het vertrouwen, zowel bij medewerkers, kinderen als ouders.

Onze oprichters

Nicole Albers

Operationeel directeur

Byung Oberink

Algemeen directeur

Ook bij ons werken?

Bekijk onze vacatures!

Respect voor mens en natuur

We vinden het niet alleen belangrijk om oog te hebben voor ontwikkeling, talent en mogelijkheden, maar ook om elkaar en onze omgeving respectvol te behandelen. Zo zegt iedereen elkaar gedag op werkvloer, tonen we oprechte interesse in elkaar en geven en ontvangen we feedback op een respectvolle manier.

Ook waarderen we onze directe en indirecte omgeving door aandacht te besteden aan duurzaamheid. Voor een houdbare toekomst voor onszelf en onze kinderen is het belangrijk om ook de jongsten hierin mee te nemen. Daarom gebruiken we zo min mogelijk plastic materiaal en kiezen we – waar het kan – voor houten speelgoed. Ook nemen we de kinderen mee naar buiten om ze te laten zien waar de dieren en planten leven en wat hun toegevoegde waarde is.

Verder kijken we heel bewust hoe we bepaalde materialen kunnen hergebruiken. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmateriaal dat we voor onze projecten kunnen inzetten.

De beste zorg voor kinderen

Zien staat voor professionalisering. We nemen ons werk meer dan serieus, want we beseffen dat kinderopvang een groot en belangrijk onderdeel is van de samenleving. Het professionaliseren doen we samen met medewerkers en ouders door hun tevredenheid continu te monitoren via persoonlijk contact op de locaties en middels een applicatie. Ook besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de medewerkers, om de beste zorg voor de kinderen te realiseren. Dat doen we door externe training en scholing aan te bieden en het opzetten van een eigen academie.

Bovendien investeren we in heldere communicatie met alle betrokken partijen. Zo houden we ouders, medewerkers en leveranciers op de hoogte via persoonlijk contact, de mail of onze nieuwsbrief. Of we nu een nieuwe medewerker aannemen, een nieuw project op de groep starten of een vraag uit de oudertevredenheidsmonitor oppakken; we delen het proactief. Al onze investeringen hebben als doel om te ontzorgen, zodat onze professionals zich volledig kunnen focussen op het allerbelangrijkste: de zorg voor de kinderen.

Ondanks het feit dat we een groeiende organisatie zijn, creëren we een kleinschalige sfeer. Zo hoeven ouders nooit via een backoffice contact op te nemen en kijken we per Zien-locatie wat de wensen en behoeften zijn van de medewerkers, kinderen en ouders.

Wij zien jou, zie jij iets in ons?

Created with Snap