Oog voor

ontwikkeling

Kinderen ontdekken elke dag nieuwe vaardigheden. Zien heeft daar oog voor. Wij begeleiden ze in hun ontdekkingstocht, zien wat een kind al kan en sluiten hierop aan.

Oog voor

medewerkers

Onze medewerkers bieden een luisterend oor en zijn enthousiaste deelgenoten in de verwondering van kinderen over de wereld om hen heen. Zoals onze pedagogisch begeleiders aandacht hebben voor alle kinderen, hebben de directie en leidinggevenden veel aandacht voor alle medewerkers. Welke talenten hebben zij en waar krijgen zij energie van? Daar vragen we naar, maar we merken het ook op wanneer we onontdekte talenten zien binnen het team. Aan de hand van ieders wensen en talenten bepalen we wat er nodig is om die te verwezenlijken en te benutten op de werkvloer. Middels training en opleiding zorgen we ervoor dat iedereen op de werkvloer de juiste kennis en vaardigheden heeft en op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de branche.

Oog voor

kinderen

Als kind wil je niks moeten en alles kunnen. Daarom mogen kinderen bij Zien zelf de wereld om hen heen ontdekken. Wij begeleiden ze daarbij in een vertrouwde en inspirerende omgeving. Er zijn verschillende ateliers binnen, en natuurlijke ontdektuinen buiten. Zo komen kinderen in hun eigen tempo in aanraking met ‘100 talen’ zoals muziek, dans, kunst, voeding, licht en donker, natuur, wetenschap en sport.

Oog voor

ouders

Als ouder wil je weten hoe het met je kind gaat. Daarom zorgen we ervoor dat alle ontdekkingen van de kinderen online te volgen zijn en dat ouders ons altijd persoonlijk kunnen benaderen. Ook houden we de behoeftes van de ouders in het oog. Merken we dat er behoefte is aan een extra ouderavond? Dan organiseren we die. Hebben ouders vragen over het voedingsbeleid? Dan zorgen we dat die zo snel mogelijk beantwoord worden en dat iedereen de juiste informatie ontvangt, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

Al met al creëren we graag verbondenheid
door proactief naar elkaar te kijken en te luisteren.

ZIEN RESPECT VERTROUWEN VERWONDERING

Oog voor

Kinderen hebben vrijheid nodig om alle ‘talen’ te ontdekken in een liefdevolle, vertrouwde en uitdagende omgeving. Hiervoor leiden wij de beste en gemotiveerde pedagogische medewerkers op die – ook samen met jou als ouder – volop oog hebben voor de ontwikkeling van het kind.

Oog voor

Klimmen en klauteren, muziek maken en dansen, schilderen en lezen: de locaties zijn rijkelijk ingericht met sfeervolle speelruimtes en ateliers. Elke dag gaan we naar buiten met de kinderen, al dan niet met een regenjas of warme wanten aan. Buiten spelen is namelijk altijd leuk, zeker in onze uitdagende ontdektuinen

Met eigen ogen zien hoe wij werken?

Created with Snap