Persbericht – Kindercentrum Slochterborgje overgenomen door Kinderopvang Zien

PERSBERICHT

SLOCHTEREN – Per 28 september is Kindercentrum Slochterborgje in Slochteren overgenomen door Kinderopvang Zien. Na vijftien jaar is het volgens Krista Visker en Annelies Hofstee, eigenaresses van het Slochterborgje, tijd voor de volgende fase in de ontwikkeling van hun kinderdagverblijf. Daarom geven zij het stokje over aan Nicole Albers en Byung Oberink, eigenaren Kinderopvang Zien.

Groei en kwaliteit

De pedagogische visie van Kinderopvang Zien is gebaseerd op Reggio Emilia (van pedagoog Loris Malaguzzi) en Emmi Pikler. Nicole Albers, mede-eigenaar en directielid, legt uit: ‘Het kind heeft 100 talen en 100 manieren van denken, spelen, praten, luisteren en verbazen. Zien geeft kinderen de vrijheid om al hun talen te ontdekken. Dat houdt in dat medewerkers oog hebben voor de ontwikkeling, talenten en mogelijkheden van kinderen. Bovendien gelooft Zien in de eigen vaardigheden, zelfstandigheid, identiteit, creativiteit en veerkracht van zowel de kinderen als de medewerkers. Samen met alle medewerkers, ouders en stakeholders vertalen we onze visie de komende maanden naar de dagelijkse praktijk.’

Oud-eigenaresses Krista Visker en Annelies Hofstee hebben alle vertrouwen in de kennis en kunde van de nieuwe eigenaren: ‘Wij denken dat Nicole en Byung de juiste capaciteiten in huis hebben om ‘onze’ kinderen een omgeving te bieden waarin zij veilig en vertrouwd kunnen opgroeien tot zelfstandige jonge mensen. Ook zorgen Nicole en Byung voor een omgeving waarin alle medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat zij het Slochterborgje verder kunnen professionaliseren en tegelijkertijd de kleinschalige, fijne sfeer kunnen behouden.’ Annelies Hofstee blijft aan als assistent locatiemanager, pedagogisch coach en begeleider: ‘Ik haal enorm veel plezier uit het contact met de kinderen en het mogen bijdragen aan hun ontwikkeling tot gelukkige en evenwichtige jonge mensen. Dat plezier haal ik niet uit het werk als locatiemanager. Daarom heb ik gekozen voor deze gecombineerde functie’.

De mensen achter Kinderopvang ZIEN

Nicole Albers en Byung Oberink hebben, als voormalig oprichters en eigenaren van Kits kinderdagverblijf, ruime ervaring in het vak. Binnen hun nieuwe concept bewaken zij dan ook het gedachtegoed van Zien en houden ze zich bezig met de doorvertaling van de visie in alle facetten van het kinderdagverblijf. Heldere communicatie tussen medewerkers, kinderen en ouders vormt de rode draad in hun aanpak. Daarnaast onderscheiden ze zich door volop te investeren in hun medewerkers door middel van coaching en training. Hiermee waarborgen ze de beste zorg voor de kinderen. De dagelijkse leiding laten ze over aan Ellen Bakker, die de komende tijd het primaire aanspreekpunt wordt voor alle medewerkers en ouders. Ellen: ‘Ik vind het fantastisch om samen met alle medewerkers én de ouders hetzelfde doel na te streven: de beste zorg voor kinderen. Het is daarbij een cadeautje om alle medewerkers tot hun recht te laten komen, door te ontdekken wat hen blij maakt, wat hun talenten en ambities zijn en daar samen aan te werken.’

Het doel van de overnamepartij is om, door middel van gerichte overnames, Zien gefaseerd uit te breiden. Deze voorgenomen groei biedt schaalvoordelen en geeft de nieuwe eigenaren zodoende de mogelijkheid om te investeren in kwaliteit, training en coaching.

Laat van je ZIEN en horen

Op maandagavond 26 oktober organiseert Zien een kick-off voor alle ouders om de nieuwe naam, huisstijl, visie en aanpak van Zien verder toe te lichten. Tijdens deze avond zijn ouders van harte welkom om hun vragen te stellen. Heeft u voor die tijd vragen of bent u op zoek naar een geschikt kinderdagverblijf of naschoolse opvang voor uw kind(eren)? Neem dan gerust contact op via 050 3080524 of kijk op www.wijzienjou.nl.

Created with Snap