Veelgestelde

vragen

Wat is het pedagogisch beleid? Zijn er wachtlijsten voor de dagopvang of buitenschoolse opvang? Hoe duur is kinderopvang?

Inschrijving

Natuurlijk! Wij laten graag onze locatie aan je zien. Vraag direct een rondleiding aan of neem contact op met de locatiemanager van de gewenste locatie.

Inschrijven kan via ons inschrijfformulier. Je ontvangt een e-mailbevestiging dat we je inschrijving in behandeling nemen en je ontvangt direct de inloggegevens voor het ouderportaal. We nemen vervolgens telefonisch contact met je op om de start van de opvang en eventuele bijzonderheden met je te bespreken. 

Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding. De locatiemanager neemt na het ontvangen van de inschrijving contact met je op. Het kan gebeuren dat we niet direct een plek in de groep hebben vanaf de gewenste startdatum, of op de gewenste dagen. In overleg met jou kijkt de locatiemanager naar tijdelijke alternatieven op bijvoorbeeld een andere locatie.
Het plaatsen van een kind gaat op basis van beschikbaarheid. Wij kunnen je geen garantie op plaatsing geven. Wel krijgen broertjes of zusjes voorrang bij plaatsing als er al een ander kind van het gezin naar de opvang gaat. Ook krijgen kinderen die al naar onze opvang gaan, voorrang op het moment dat ouders een dag extra opvang willen.

Wanneer wij je kind kunnen plaatsen, ontvang je via het ouderportaal van ons een plaatsingsovereenkomst. Als deze plaatsingsovereenkomst door jou als ouder getekend is, kan je kind op de gewenste ingangsdatum en opvangdagen terecht bij Zien. Het is belangrijk om te weten dat beide ouders de plaatsingsovereenkomst digitaal tekenen.

Wanneer Zien niet direct plaats heeft in de groep op de gewenste opvangdagen of op de gewenste locatie ontvang je van ons een alternatief voorstel. Bijvoorbeeld om tijdelijk op een andere locatie de opvang te regelen. Is dit geen optie, dan kom je automatisch op de wachtlijst. Wij houden de wachtlijst dagelijks bij. Zodra er iets verandert nemen wij contact met je op.

Als je je inschrijving wilt annuleren vragen we je om zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Wij helpen je dan op weg hoe je dit kunt doen. 

De voorwaarden voor het opzeggen van de opvang staan in onze algemene voorwaarden.

De opvang bij Zien voor het kinderdagverblijf stopt wanneer je kind 4 jaar wordt. Wil je de opvang verlengen omdat je kind 4 jaar wordt en naar school gaat? Je ontvangt rond de derde verjaardag van je kind via het ouderportaal een bericht over de mogelijkheid om je kind aan te melden voor de buitenschoolse opvang . Wil je de opvang verlengen omdat je kind voor de zomer 4 jaar wordt? Dan kun je hiervoor een aanvraag bij ons doen om de opvang in de zomerperiode te verlengen.

Circa 6 weken voor de startdatum van de opvang neemt de locatiemanager contact met je op om een intakegesprek in te plannen.

Wij willen jou en je kind graag Zien. Voorafgaand aan de plaatsingsdatum vindt er daarom een gesprek plaats met de locatiemanager. Tijdens dit gesprek staat het kind centraal. Wie is hij of zij, wat vindt het kind fijn, wat niet. De locatiemanager geeft uitleg over de praktische zaken en je ontvangt een informatiepakket van Zien. Uiteraard is er ook tijd om kennis te maken met de begeleidster en de kinderen op de groep. Tijdens het intakegesprek plannen we ook de 3 wendagen in.

Wij begrijpen dat het voor jou en je kind spannend is om voor het eerst naar de opvang te gaan. Het is dan ook belangrijk om van tevoren al eventjes te wennen op de groep. Voor jou als ouder is de wenperiode fijn om vertrouwd te raken met de begeleiders en het afscheid nemen van je kind. Zien heeft voorafgaand aan de startdatum van de opvang 3 wenmomenten:

Wendag 1 – Samen met je kind blijf je 2 tot 3 uurtjes op de groep.

Wendag 2 – Je brengt je kind bij Zien. Je blijft nog een half uurtje op de groep en draagt je kind over aan één van de  begeleiders van de groep.
Wendag 3 – Het derde wenmoment bestaat uit een korte dag alleen op de groep.

Op deze manier kunnen kinderen langzaam wennen aan het reilen en zeilen bij Zien.

Ook kinderen met een lichamelijke of een geestelijke beperking zijn welkom bij Zien, op voorwaarde dat wij hen de juiste zorg kunnen bieden. We gaan hierover graag met je in overleg.

Ruilen/extra dag of afwezig melden

Komt je kind niet naar de opvang vanwege vakantie of ziekte, dan kun je je kind afmelden via het ouderportaal. Of je belt naar de opvanglocatie (telefoonnummers vind je op de betreffende locatie-pagina).

Via het ouderportaal vraag je kosteloos een ruildag aan. Je ontvangt hiervan een bevestiging via de mail en/of het ouderportaal.

Bij het toekennen van ruildagen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het ruilen is alleen mogelijk als dit gelet op de groepsgrootte en de kind-leider ratio mogelijk is; 
  • Een ruildag kan maximaal 1 maand van tevoren worden aangevraagd;
  • Het kan voorkomen dat een toegekende ruildag nog wordt toegewezen aan een ander kind. Daarvan word je tijdig op de hoogte gesteld;
  • Er wordt minimaal één week voor de ruildag duidelijkheid gegeven over de mogelijkheid van de ruilaanvraag; 
  • Erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.

 

Via het ouderportaal kun je altijd een extra dag opvang aanvragen. Wij bekijken op basis van de bezetting of wij een extra dag kunnen opvangen. Je ontvangt hiervan een bericht via het ouderportaal of per mail.

Financieel

Wanneer je kind bij Zien naar de opvang gaat, kun je kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.

Op www.toeslagen.nl maak je een proefberekening van de kinderopvangtoeslag.

Nee, dit kan helaas niet. Kinderopvangtoeslag is persoonsgebonden en wordt op je eigen rekening overgemaakt.

Het LRK-nummer van de vestiging vind je op de locatiepagina.

Rond de 20e van de maand ontvang je de factuur via het ouderportaal.

Algemeen

Je kind is bij Zien in goede handen. Mocht er toch iets misgaan in de opvang of in de organisatie van de kinderopvang, dan vragen wij je om de klacht te bespreken met de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je een formele klacht indienen. Bij de locatiemanager kun je schriftelijk een klacht indienen. 

Klik hier voor de volledige klachtenregeling.

Zien is gesloten in de week van Kerst tot en met Oud & Nieuw (25 dec t/m 1 jan), op alle officiële feestdagen (Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren) en op de dag na Hemelvaart.

Oudercommissie

Elke opvanglocatie van Zien heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Naast de signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken bij Zien heeft de oudercommissie ook een verzwaard adviesrecht. Dit verzwaard adviesrecht heeft o.a. betrekking op prijsstijgingen, beleid t.a.v. groepsgrootte, kind-leider ratio, voeding, veiligheid, hygiëne en het pedagogisch werkplan. De oudercommissie heeft een eigen nieuwsbrief waarin ontwikkelingen en notulen met ouders worden gedeeld.

Lijkt het je leuk om mee te praten met onze oudercommissie of wil je lid worden van de oudercommissie? Kijk op de pagina van de desbetreffende locatie onder het kopje “oudercommissie” en stuur een e-mail naar het adres dat aldaar vermeld staat.

Zie je jouw vraag hier niet staan?

Created with Snap